3 comments on “Negative times negative equals positive

  1. Saya ko’y walang kapantay,Tuwing ika’y nasa tabi’t naka antabay,Sa bawat pagsubok ika’y nakaalalay,Kaya’t buhay ko’y nagkaro’n ng saysay,Sa mga araw at panahong nagdaraan,Lalong gumaganda ang ating samahan,Tumitibay rin ang ating pagkakaibigan,Na mula noon ay ating pinahahalagahan,Sana’y magpatuloy pa ang pagtitiwalaan,Upang tumagal at manatili ang ating pagkakaibigan,Huwag mabuwag ng kahit sino man,Hindi masira ng kahit ano mang nilalang,Mga alaalang minsan ay napasa atin,PAhahalagahan ko’t di lilimutin,Sayo’y pinapangako’t sinusumpa ko rin,Magpapakatatag ako sa kahit anong pagsubok na darating,Ang paninirira ng kapwa’y babaliwalain,Ano man ang satin kanilang isipin,Wag nalang paapekto’t wag pansinin,Wala lang silang magawa’t naiinggit sa atin. .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s